Visie op honden en training

Controle over je leven hebben is ook voor honden belangrijk

Door het trainen van veel (onzekere, angstige, uitvallende) honden  kwam ik er achter dat ook honden behoefte hebben aan het maken van eigen keuzes.  Kennis van hondentaal, hond eigen keuzes laten maken en hem veiligheid en geborgenheid bieden zijn belangrijke thema’s in mijn trainingen. Het kan ook nodig zijn om dit te ondersteunen met bijvoorbeeld massage of supplementen.

Zoals mijn logo ook aangeeft is een optimistische kijk op je probleem belangrijk voor mij. Dat betekent niet dat het probleem niet moeilijk of zwaar mag zijn. Positief kijken is toekomstgericht.

Mijn hele visie op mensen en op honden is gebaseerd op wederzijds respect en het aangeven van grenzen, zowel van hond als mens.

Ik werk graag samen met onder andere een osteopaat, meerdere collega’s, speuropleidingen en (alternatieve) dierenartsen.

 

TailUp gedragstherapie hondentraining